Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Zagrożenia i bezpieczeństwo w branży Beauty – ujęcie interdyscyplinarne

Zagrożenie w branży beauty - Plakat

W imieniu społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką zagrożeń i bezpieczeństwa związanych z estetyzacją ciała do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Zagrożenia i bezpieczeństwo w branży Beauty – ujęcie interdyscyplinarne”, która odbędzie się dnia 7 czerwca 2017 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Inżynierii w Warszawie (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18).

Celem konferencji jest próba wielopłaszczyznowego ujęcia kwestii zagrożeń i bezpieczeństwa w kosmetologii oraz w szeroko pojętej estetologii medycznej. Przez wzgląd na dynamiczny rozwój obu dyscyplin oraz powstanie nowych produktów oraz technik zabiegowych powyższa problematyka domaga się szczegółowego omówienia pod kątem prawnym, medycznym oraz psycho-społecznym. Wśród prelegentów będziemy gościć specjalistów m. in. z zakresu prawa medycznego, kosmetologii, dermatologii, medycyny estetycznej, toksykologii i alergologii. Organizatorzy pragną pogłębić problematykę konferencji poprzez organizację specjalnych stref, w których uczestnicy będą mogli skorzystać m. in. z porad specjalistów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia chęci uczestnictwa na adres nauka@wsiiz.pl w terminie do 31 maja 2017 r. w podanej formie: imię / nazwisko / nazwa instytucji / nr telefonu / adres e-mail

Więcej informacji:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.