Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Nagłówek - kosmetologia, dietetyka, pedagogika

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest jedyną w Łodzi Uczelnią niepubliczną specjalizującą się w kształceniu na kierunkach studiów około-medycznych. Uczelnia realizuje autorskie, nowoczesne programy studiów, przystosowane z jednej strony, do aktualnych wymogów rynku pracy, a jednocześnie w pełni zgodne z wymaganiami programowymi określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci kończący WSBiNoZ wyniosą ze studiów taki poziom wiedzy i umiejętności, który w wybranym zawodzie – kosmetologa, dietetyka, pedagoga – zdecydowanie zwiększa atrakcyjność absolwenta Uczelni na rynku pracy. Uczelnia dba o poziom zajęć, nowoczesność programów nauczania i jakość wiedzy prezentowanej przez studentów na egzaminach i zaliczeniach.

Studiując w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu możesz kształcić się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:
 

KOSMETOLOGIA

Specjalności na studiach I stopnia:

 • Podologia
 • Spa i odnowa biologiczna z elementami dietetyki
 • Wizaż i stylizacja


Specjalności na studiach II stopnia:

 • Menadżer ośrodków SPA i WELLNESS
 • Podolog
 • Specjalista w modelowaniu ciała
 • Trycholog.


>>>>Pełny opis kierunku<<<<

 

DIETETYKA

Specjalności na studiach I stopnia:

 • Dietetyka sportowa
 • Psychodietetyka
 • Żywienia zbiorowe

Specjalności na studiach II stopnia:

 • Żywienie kliniczne;
 • Dietetyk wieku dziecięcego;
 • Psychodietetyka;
 • Dietetyka sportowa.

>>>>Pełny opis kierunku<<<<
 
 
PEDAGOGIKA

Specjalności na studiach I stopnia: Obszar pedagogiki resocjalizacyjnej:

 • Pedagogika resocjalizacyjna;
 • Prewencja kryminalna;
 • Profilaktyka zagrożeń społecznych;
 • Terapia środowiskowa.
 • Obszar pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej:
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna

Obszar pedagogiki pracy:

 • Gerontologia społeczna z elementami andragoniki
 • Coaching
 • Edukacja dorosłych i BHP
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi


Specjalności na studiach II stopnia:

 • Resocjalizacja w środowisku otwartym;
 • Pedagogika opieki i wychowania;
 • Menadżer projektów społeczno- kulturalnych;
 • Trener biznesu

>>>>Pełny opis kierunku<<<<

Więcej o Uczelni: www.medyk.edu.pl Jak zostać studentem?

O przyjęciu do Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi decyduje kolejność zgłoszeń.
Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • orzeczenie lekarskie o zdolności kandydata do studiowania na wybranym kierunku
 • cztery fotografie (35 x 45 mm)
 • kserokopia dowodu osobistego


Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu,
ul. Piotrkowska 278 (wejście od Milionowej)
rekrutacja@medyk.edu.pl
tel. 42 683 44 18
www.medyk.edu.pl
www.pedagog.edu.pl

Kliknij na obrazek żeby powiększyć
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Aule wykładowe
Własne zaplecze gastronomiczne
Najlepsze kosmetyki
nowoczesny sprzęt
Pracownia technologii żywności
Pracownia technologii żywności 2
Pracowania masażu
Logo wsbinoz