Czym jest sonofereza?

Data: śr., 07/01/2015 - 13:48 / Tagi: pielęgnacja skóry
sonofereza

Wymieniając nowatorskie metody dostarczania aktywnych składników do skóry, nie sposób pominąć sonoferezę. Technologia utylizująca potencjał fal dźwiękowych ma długą historię w fizjoterapii, koncentrowała się ona jednak głównie na głębszych tkankach i oddziaływaniu na nie za pomocą ultradźwięków. Tymczasem zastosowanie dźwięku w kosmetologii pozwala dramatycznie zwiększyć przepuszczalność warstwy rogowej naskórka.

By zrozumieć mechanizm działania sonoferezy, musimy zacząć od poznania cech charakterystycznych warstwy rogowej naskórka. Ta najbardziej zewnętrzna warstwa skóry pokryta jest płaszczem hydrolipidowym, ochraniającym niższe jej warstwy przed czynnikami środowiskowymi. Na tym poziomie również zatrzymuje się większość substancji aktywnych kosmetyków. Ich molekuły są po prostu zbyt duże, by przecisnąć się pomiędzy cząsteczkami lipidów. Ogranicza to oczywiście w znacznym stopniu ich działanie.

Działanie sonoferezy polega na tymczasowym zmniejszeniu gęstości lipidów  w międzykomórkowej dwuwarstwie lipidowej. Mechanizm ten jest wypadkową działania mikromechanicznego, termalnego i kawitacyjnego, rozluźniającego przestrzenie międzykomórkowe, zwiększając potencjał penetracyjny większych molekuł.

Bezpieczeństwo
Zważając na strefę działania zabiegu, warto poruszyć sprawę jego bezpieczeństwa. Prawdą jest, że nadużywanie sonoferezy może prowadzić do uszkodzeń termicznych skóry, jakkolwiek wszystkie nowoczesne urządzenia oferują dokładną kontrolę częstotliwości, limitują natężenie i czas ich pracy. Przy prawidłowym używaniu urządzenia zatem, ryzyko powstawania uszkodzeń naskórka jest bliskie zeru.

Historia sonoferezy
Ultradźwięki były używane celem zwiększenia przepuszczalności skóry od lat 70, a w połowie lat 90 rozpoczęto poszukiwania alternatywnych (dla zastrzyków i środków doustnych) sposobów dostarczania substancji aktywnych do organizmu. Kilka z badań skupiło się na zastosowaniu sonoferezy o niskich częstotliwościach (20-25KHz) w dostarczaniu m.in. insuliny. Podczas ewaluacji klinicznej wykazano, zastosowanie jej w znacznym stopniu redukowało gęstość lipidów w warstwie rogowej naskórka, zwiększając jej przepuszczalność o nawet 800%. Te właśnie początkowe wyniki pozwoliły z czasem na ustalenie zakresu częstotliwości i natężenia, jak i kształtu głowicy urządzenia, które stosuje się dziś w zabiegach sonoferezy.  

Podsumowanie
Sonofereza jest bardzo skuteczną metodą permeabilizacji (zwiększania przepuszczalności) skóry. Używana samodzielnie lub w kombinacji z iontoforezą, stanowi preferowany zabieg infuzyjny, oferując doskonałe rezultaty przy minimum dyskomfortu klienta. Wielu producentów kosmetyków profesjonalnych proponuje własne linie produktów do sonoferezy, a nawet samych urządzeń.
Fakty:

  • Sonofereza skutecznie tworzy kanaliki wodne w lipidach warstwy rogowej naskórka, znacznie zwiększając jej przepuszczalność.
  • Optymalny zakres częstotliwości używanych w zabiegu to 20-25kHz a natężenia – poniżej 125mW/cm2. Długość trwania pulsu to zazwyczaj 100ms, dwa razy na sekundę.
  • Sonofereza okazała się szczególnie skuteczna w połączeniu z iontoforezą. Połączenie technik pozwoliło na zwiększenie wchłaniania substancji aktywnych nawet o 4000%.

zdjęcie tytułowe: www.beautyandbalance.com.au