Czy warto się ubezpieczyć?

Autor: Radca prawny Katarzyna Borczyk z Borczyk Strubel Kancelaria Prawna

Data: pon., 23/01/2017 - 10:10 / Tagi: borczyk strubel, kancelaria prawna, ubezpieczenie, OC, GABINETY, odszkodowanie

Gabinety kosmetyczne oferują klientom szeroką gamę usług, które mają na celu poprawę ich wyglądu i lepsze samopoczucie. Zabiegi wykonywane przez kosmetyczki mają mniej lub bardziej inwazyjny charakter. Należy jednak mieć na uwadze, że nawet na pozór najprostszy zabieg może wywołać niepożądane i trudne do przewidzenia skutki, np.: wystąpienie oparzeń, wysypek skórnych, zakażeń, blizn czy przebarwień.

W takiej sytuacji klient będzie mógł zażądać zapłaty odszkodowania. Konieczność poniesienia, czasem nawet bardzo wysokich, kosztów naprawienia szkody może postawić nas w trudnej sytuacji finansowej. Z tego względu warto rozważyć zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej [OC].

Umowa ubezpieczenia OC jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego. Jego istotą jest zobowiązanie się przez ubezpieczyciela – zakład ubezpieczeń, do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim - klientom, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Z kolei ubezpieczający ma opłacać składki w ustalonej wysokości. 

Oznacza to, że odszkodowanie wypłaci zakład ubezpieczeń. Wobec tego ubezpieczenie OC chroni nasz majątek jednocześnie zabezpieczając interes poszkodowanego.

Warto dodać, że osoby wykonujące określone zawody są zobligowane do posiadania ubezpieczenia OC. Do tej grupy należą m.in.: lekarze, architekci, adwokaci. Jednak w aktualny stanie prawnym przepisy nie nakładają takiego obowiązku względem osób wykonujących zawód kosmetyczki. 

Przed podpisaniem umowę ubezpieczenia należy bardzo uważnie przeczytać, dopytać o kwestie, które są dla nas niejasne i zwrócić uwagę na jakich warunkach ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie oraz przeanalizować przypadki, w których ubezpieczenie nie będzie wypłacone (np. umyślne wyrządzenie szkody). 

Przy umowach ubezpieczenia zakłady ubezpieczeniowe posługują się tzw. ogólnymi warunkami umów. Są to dokumenty często składające się z kilkunastu stron. Postanowienia w nich zawarte są wiążące, zatem rekomendowane jest dokładne zapoznanie się także z ich treścią.

Pomimo iż, zawarcie umowy ubezpieczenia związane jest z dodatkowymi kosztami i koniecznością dopełnienia formalności, to warto się ubezpieczyć, ponieważ w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, ewentualne odszkodowanie zapłaci ubezpieczyciel.